EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN ERA DIGITALĂ


Ghidul a fost elaborat in cadrul cursului de Formare de baza privind securitatea informatica si reprezinta un scurt instructaj dedicat angajatilor care utilizeaza computerul si conexiunea la internet – un prim pas pentru a preveni eventualele brese de securitate din sistemele informatice ale companiei dumneavoastra.

Ghidul a fost elaborat de specialistii FiaTest, parteneri in cadrul proiectului Educatie si dezvoltare in era digitala – proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cod proiect POCU/860/3/12/143072.


Proiect: EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN ERA DIGITALĂ

Perioadă de implementare: 15 martie 2022 – 14 septembrie 2023

Buget total: 3.433.709,09 lei, din care ajutor nerambursabil 2.860.809,78 lei

Parteneriat:

 • Camera de Comerț și Industrie Iași – leader
 • Fiatest SRL – partener
 • ICONIC – partener

Obiectiv generalÎmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competente digitale ale angajaților din cadrul sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile mai puțin dezvoltate din România, în special regiunea NE, prin formarea si certificarea unor competente conform cerințelor actuale ale pieței muncii, pentru minim 301 angajați din minim 32 de IMM-uri, precum și prin sprijinirea a 6 IMM-uri în dezvoltarea de programe de învățare la locul de muncă.

Grup țintă: minim 301 angajați cu CIM ce provin din minim 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Cursuri de formare profesională:

 1. Management proiect informatic
 2. Internationalizare prin digitalizare
 3. Instrumente digitale pentru management
 4. Introducere în Tehnologia Blockchain
 5. Formare de baza privind industria 4.0 si tehnologii digitale(imprimare 3d, VR/AR)
 6. Introducere în analiza datelor mari (big data
 7. Software Tester
 8. Introducere în programarea Agile / Continuous integration / Continuous Development

Pentru înscrieri accesați: https://forms.gle/Fb7dK3gyefqvJ3pC9

„Educație și dezvoltare în era digitală“ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/143072

Informații suplimentare:

Asociația Iconic Cluster

Adresa: Romania, Iasi, Sos. Barnova, nr. 29 B

Tel: +4 (0) 745 501 941

Email: [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro