THINK CirEco


ICONIC este partener în proiectul ”Promoting Circular Economy Thinking and Opportunities among NEETs and low-skills adults” (THINK CirEco) cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Parteneriate de cooperare în domeniul Educației Adulților.

THINK CirEco va folosi potențialul economiei circulare pentru a sprijini tinerii NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) și adulții slab calificați.


Proiect: Promoting Circular Economy Thinking and Opportunities among NEETs and low-skills adults (THINK CirEco)

Perioadă de implementare: 1 decembrie 2022 – 30 noiembrie 2024

Buget total: 250, 000 euro

Parteneriat:

Obiectivele principale ale proiectului „THINK CirEco” vizează crearea unui impact semnificativ asupra educației adulților și promovarea unei mentalități orientate spre economia circulară:

  • Promovarea sinergiilor și a învățării: Unul dintre obiectivele cheie este crearea de sinergii care să sprijine învățarea în cadrul organizațiilor dedicate adulților. Acest lucru implică îmbunătățirea colaborării și a comunicării între entitățile de educație a adulților. Prin aceasta, proiectul urmărește să consolideze capacitatea și schimbul de cunoștințe între aceste organizații.
  • Dezvoltarea competențelor educatorilor de adulți: „THINK CirEco” urmărește să capaciteze educatorii de adulți, oferindu-le instrumente și resurse valoroase. În mod specific, proiectul își propune să îi echipeze cu metode practice pentru a implica și educa, în domeniul economiei circulare, tinerii NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) și adulții slab calificați. Aceste competențe sunt menite să permită educatorilor să își ghideze cursanții spre dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale bazate pe principiile economiei circulare.
  • Crearea unui impact măsurabil: Proiectul are în vedere crearea unui impact tangibil și măsurabil în cadrul comunității de educație a adulților și în rândul părților interesate relevante. Acest impact include cultivarea conștiinței ecologice și promovarea unei legături mai puternice între educație și piața muncii. În acest fel, se urmărește facilitarea unei tranziții mai ușoare pentru cursanții adulți către cariere durabile și orientate către economia circulară.

Pentru a atinge aceste obiective, partenerii vor realiza următoarele rezultate ale proiectului:

  • Materiale de instruire: „EntreComp pentru economia circulară”, un set cuprinzător de materiale de instruire care vor constitui o resursă valoroasă pentru educatorii ce lucrează cu NEETs și cu adulții slab calificați. Ele vor oferi metode și abordări practice pentru a dezvolta o mentalitate antreprenorială și competențe ancorate în economia circulară, ceea ce va face ca educația să aibă un impact mai mare și să fie aplicabilă la provocările din lumea reală.
  • Platforma de învățare online: „Comunitatea interactivă de învățare” este o platformă ce se adresează unui public divers, inclusiv educatorilor de adulți, formatorilor, NEETs și adulților slab calificați. Prin intermediul resurselor interactive de învățare, aceasta va furniza informații despre economia circulară, oferind materiale educaționale și prezentând exemple video inspiratoare despre inițiative antreprenoriale de succes. Această platformă va servi drept centru de învățare, colaborare și schimb de idei, promovând adoptarea principiilor economiei circulare în diverse contexte educaționale.

Instrumentele noastre practice sprijină organizațiile partenere implicate, profesioniștii și adulții să folosească potențialul economiei circulare. În acest fel vom aduce mai multă valoare comunității, ajutând în același timp mediul, NEETs și educatorii de adulți!

Toate rezultatele vor fi disponibile în limbile engleză, română, spaniolă, germană, italiană și greacă.

Grupuri țintă: 

  • Grup țintă direct: educatori de adulți, personal de suport, formatori, facilitatori și îndrumători care lucrează cu persoane NEETs și adulți slab calificați.
  • Grup țintă indirect: NEETs, adulți slab calificați.
  • Părți interesate: ONG-uri, fundații, întreprinderi care lucrează cu EC, centre de tineret, entități guvernamentale locale, municipalități, universități, centre de formare și rețele din UE (și din afara UE) care lucrează cu EC, educație pentru dezvoltare durabilă, NEETs și adulți slab calificați.

Buletine informative

Informații suplimentare: pagina web proiect

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.