Community manager ICONIC Cluster participated in a Capacity Building event in Barcelona
July 11, 2023
FINAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN CLOTH PROJECT
December 8, 2023

Transformarea digitală a domeniului medical

Ludor Engineering, membru fondator ICONIC, este partener în proiectul  Formare în domeniul Sănătății 4.0 pentru a stimula transformarea digitală a sectorului medical din UE (EUcare4.0) finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Parteneriate de cooperare in domeniul Educației și Formării Profesionale (EFP), nr. 2021-1-FR01-KA220-VET-000024860.

Proiectul este coordonat de ECAM-EPMI, o școală de inginerie de prestigiu din Franța, și este implementat de un consorțiu format din șase organizații din România, Franța, Spania și Estonia. Durata proiectului este de 24 de luni, începând cu 1 octombrie 2021, iar finanțarea totală a UE este de 268 991euro.

Proiectul EUcare4.0 urmărește să sprijine transformarea digitală a asistenței medicale din UE, contribuind la dezvoltarea abilităților, competențelor și cunoștințelor digitale necesare pentru aplicarea și utilizarea eficientă a principiilor Sănătății 4.0 și a tehnologiilor aferente în sectorul sănătății mintale.

Partenerii EUcare4.0 au realizat o programă EFP inovatoare, module de curs, ghiduri de formare, instrumente de evaluare și certificare, precum și un spațiu e-Learning care oferă acces gratuit și deschis la materiale de instruire și studii de caz relevante despre tehnologiile Sănătate 4.0. Lista rezultatelor cuprinde:

 • Prezentarea Sănătății 4.0 specialiștilor în sănătate mintală – o publicație concepută pentru a oferi cunoștințe relevante și tehnologiile de bază aplicabile în sectorul sănătății mintale
 • Un set de studii de caz despre Sănătate 4.0
 • Module de formare EUcare4.0 – o programă inovatoare și conținut relevant de curs
 • Ghid pentru formatori EUcare4.0
 • Instrumente de evaluare și certificare
 • Spațiu eLearning EUcare4.0

Consorțiul proiectului include universități, IMM-uri și instituții medicale precum filiala Iași a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Lista completă a partenerilor:

 • ECAM-EPMI (Franta) – coordinator
 • Ludor Engineering (Romania)
 • OAMGMAMR Iaşi (Romania)
 • Universitatea Carlos III din Madrid (Spania)
 • EFCC Estonian Fieldbus Competency Centre (Estonia)
 • SESCAM – Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara (Spania)

Grupul țintă principal al proiectului include formatori EFP care oferă diverse training-uri specialiștilor în sănătate mintală. Grupul țintă secundar e reprezentat de specialiști în sănătate mintală, cum ar fi psihiatri, asistente medicale de psihiatrie, psihologi, asistenți sociali și consilieri profesionali.Mai multe informații despre proiect puteți găsi pe https://eucare40.eu/ și pe pagina Facebook a proiectului https://www.facebook.com/EUcare4.0.