CETA BUSINESS FORUM: the new EU-Canada network
April 16, 2022
Anunț Achiziție – servicii de promovare online
May 16, 2022

CERERE OFERTĂ Pentru servicii grafic design, web design și video pentru proiectul CLOTH

CERERE OFERTĂ Pentru servicii grafic design, web design și video pentru proiectul CLOTH – CLuster Alliance fOr the Transition to green and digital fasHion

1. Achizitor: ASOCIAȚIA ICONIC Cluster 

2.Sursa de finanțare: Programul COSME – European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities

3.Tip Achizitie: Furnizare servicii

4.Necesitatea achizitiei: Pentru implementarea proiectului CLOTH – Grant Agreement number: 101037904 — CLOTH — COS-CLUSTER-2020-3-03 / COS-CLUSTER-2020-3-03-1

5.Necesar de achizitionat: 

Nr.crt.Denumire serviciuSpecificații minime obligatoriiNumăr unitățiPreț cu TVA inclus (euro)
1.Grafic design și videoElaborare identitate vizuală și producție video pentru proiectul CLOTH13.200
2.Web designConcept, asistență și implementare pentru crearea website-ul proiectului CLOTH11.100

*Entitatea nu este platitoare de TVA, prin urmare toate preturile trebuie sa contina TVA inclus.

Serviciile care trebuie livrate în cadrul acestui contract sunt detaliate în ANEXA 1.

6.Valoarea estimata a achiziţiei – 4.300 euro cu TVA. Plata se va face în lei, la cursul oficial BNR din ziua facturării.

7. Locul depunerii ofertelor – La sediul Asociației ICONIC Cluster din mun. Iași, Șoseaua Bârnova nr.29B sau prin email la adresa [email protected]

8. Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

9. Data limită de depunere a ofertelor – 15.04.2022, ora 13.00

10. Data și ora deschiderii ofertelor – 15.04.2022, ora 14.00

11.Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0740.82.34.34 sau la adresa de email [email protected]